söndag 22 mars 2015

Hjärnvänligt

Det finns inget arbete som inte är ett förståelsearbete. Oavsett vad du gör, så behöver du på någon nivå förstå hur arbetet fungerar i det stora hela. Lean och agila metoder bygger på att alla, på alla platser i organisationen, måste kunna reflektera över sin del av värdeflödet. Inte bara göra precis som någon annan säger, utan vara delaktig i att ständigt förändra utformningen av arbetet.

Peter Druckers indelning i kunskapsarbetare och icke kunskapsarbetare håller inte längre, om den någonsin har hållit. Alla är vi förståelsearbetare, och det innebär att vi alla arbetar med hjärnan som verktyg. Det innebär att alla våra arbeten måste vara hjärnvänliga.

Det kallas för kognitiv ergonomi. På samma sätt som vi inte utformar processer som bygger på att folk ska lyfta tungt med krökta ryggar, får vi inte utforma processer som sliter sönder våra kognitiva förmågor, alltså förmågorna i hjärnan. Förut har vi gått runt med luddiga och felaktiga föreställningar om hur hjärnan fungerar, men nu vet vi så oerhört mycket mer.

Vi vet hur trygga ingrupper bildas. Vi vet att det krävs ett öppet empatiskt utforskande för att kunna förstå ett problem eller hur ett samarbete fungerar på bästa sätt. Vi kan räkna upp en rad faktorer som blockerar det öppna empatiska utforskandet, och vi kan därför arbeta metodiskt med att städa bort dessa faktorer.

Vi vet hur beslut som innebär att något väljs bort alltid är slitsamma för människan att fatta. Därför kan vi skapa ledningssystem som stöttar i beslutsprocesser och hjälper oss att fatta beslut som vi vet är optimala för hela verksamheten. Bättre det än att gå på magkänsla. Många beslutssituationer har inget bra alternativ.

Vi vet hur farligt det är med ett splittrat fokus. Därför kan vi organisera arbetet runt de saker vi vet är viktiga på riktigt. Försöka maximera det arbete som inte behöver göras. Bygga in effektkartläggning i varje steg så att vi hela tiden ser vad som ger bäst utväxling till minst arbetsinsats.

Vi vet hur lätt missförstånd uppstår. Därför använder vi tankestödjande visuella verktyg för att vara säkra på att samsyn uppstår, och det blir enkelt för fler att vara med i tankeprocessen.

Vi vet att det finns olika lägen i hjärnan: till exempel trygg, utforskande, eller hotad. Vi vet vad som triggar dessa lägen, vilken sorts tankearbete som är möjligt att utföra i de olika lägena, och hur vi kan växla mellan dem.

Vi vet att människors beteende nästan helt beror på omständigheterna, och i väldigt liten grad på hennes inre natur. Därför designar vi arbetet så att de bästa beteendena i oss stöttas, istället för att tro att det är folks syften och folks inneboende egenskaper som i första hand avgör.

Vi har, kort sagt, idag en helt annan möjlighet att arbeta hjärnvänlig än vi hade tidigare. Lean och agila metoder bygger på att vi gör precis det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar