tisdag 14 juli 2015

Självscanning

Man normaliserar så mycket dumt.

En chef som sprider en obehagskänsla omkring sig. Störningar som hindrar oss från att göra det vi borde. Samtalsämnen vi undviker. Skräp som ligger i vägen. Att det alltid är ohyggligt svårt att hitta ett visst viktigt dokument på intranätet. Allt sånt slår hårt på produktiviteten och glädjen. Men vi människor är bra på att ignorera det vi inte upplever att vi kan ändra på. Vi normaliserar dumheterna.

Men bara för att vi normaliserat en dumhet så upphör inte dumheten att påverka oss negativt. För att bli av med påverkan måste vi antingen angripa rotorsaken till dumheten, eller hitta på sätt som mildrar dess konsekvenser. Men då måste vi först bli uppmärksamma på dumheten. Sluta ignorera den. Sluta normalisera den.

Självscanning, eller check in, är en sådan metod. Den kan du göra för dig själv, eller så gör ni det tillsammans i arbetslaget. Det bygger på att magkänslan runt någonting är en bra värdemätare på om det finns problem. Magkänslan är dålig på att berätta exakt vari problemen består eller hur man löser dem, men den är bra på att signalera att något är fel.

Gör så här: Läs varje stycke tyst för dig själv. Föreställ dig scenen som målas upp. Stanna upp vid frågan som ställs. Känn efter i magen om du fylls av en negativ känsla, en positiv känsla, eller ingen känsla alls (indifferens).

Jag kommer till jobbet. Alla i arbetslaget är redan på plats. Hur känner jag inför dessa människor?

Jag smyger in till ett annat arbetslag. Där är alla fokuserade och verkar vara fyllda av arbetsglädje och koncentration. Jag smyger ut. Hur känner jag när jag tänker på mitt eget lag? Hur är känslan hos oss?

Du hör att chefen närmar sig. Hur känns det?

Du tänker på när ni ska vara färdiga och hur ni ligger till. Blir du stressad? Vet du hur ni ligger till? Är målen realistiska?

Tänk på alla de som är intressenter till det ni gör. Tänk dig att ni prioriterar så som organisationen säger att ni ska prioritera. Finns det en tydlig ordning? Hur blir känslan bland alla när ni prioriterar precis som ni har sagt att ni ska göra. Finns det en stress över att inte möta allas förväntningar?

En negativ känsla inför någon av dessa saker är en indikation på att ni har strukturella problem på arbetsplatsen. Alla dessa problem går att lösa. Men det är viktigt att ni slutar normalisera dem och istället börjar se på dem som stora kostnader. Lös problemen istället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar