lördag 5 december 2015

Ett anspråkslöst förslag

Att resa en vägg mellan "verksamhet" och "IT" kostar mycket smärta (och pengar!). Av olika skäl har man trott att en beställare-utförare-modell för systemutveckling fungerar smidigare än att organisera sig runt de gemensamma värdeflödena, och nu lever man med att försöka hantera problemen som väggen skapar.

Ett av problemen är att "utföraren" får svårt att se genom väggen vilka "beställarens" behov är. Problemet manifesteras som en känsla av att beställningarna är otillräckliga. "Utföraren" behöver mer information i "beställningen", och i brist på andra vägar vill man öka informationsmängden i beställningsdokumentet.

Här behöver den agila varningsklockan i bakhuvudet slå till. Använd manifestet som tankehjälp: Vårt mål är en fungerande leverans, inte elaborerade dokument (punkt två). Vi gör det genom att skapa bra samspel mellan individer, inte genom att öka byråkratiseringen genom verktyg och processer (punkt ett). Det är tät samverkan mellan beställare och utförare som är framgångsfaktorn, inte att formuleringarna i beställningarna/avtalen är precisa (punkt tre).

Så här kan man göra för att riva väggen:

Gör beställningarna mindre! Det kostar "beställaren" att fylla i dokument, det kostar "utföraren" att läsa och förstå dem. Gör varje initial beställning en A4-sida stor: Det här önskar vi kunna göra, det här är syftet, så här mycket tänker vi oss att det får kosta, och de här riskerna ser vi. Rubrikerna är inte det centrala, det centrala är att beställningen är en A4-sida stor. Förslagen ska helt enkelt bli mer anspråkslösa.

Sätt samman en tvärfunktionell styrgrupp! Samla representanter med verksamhets- och IT-kompetens, dvs från det som förr kallades "beställare" och "utförare". Ge den gruppen mandat att bland de inkomna beställningarna välja ut dem som verkar vara värda att gå vidare med. Tänk på att balansera kostnad och värde, och prioritera de korta jobben framför de långa.

Använd behovsundersökande kravtekniker tillsammans! Det finns tekniker för att vaska fram de underliggande behoven (effektkartläggning och personas till exempel) och som av en händelse har jag utvecklat en kurs i ämnet.

Genom att driva kravflödet med gemensamma krafter river vi muren. I vår verksamhet skapar vi värde tillsammans. Att en del av det värdet skapas med hjälp av informationsteknik är inget skäl för att skapa konstlade väggar mellan människor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar