söndag 20 december 2015

Sociokratiska principer

Sociokrati (gruppvälde) är en kraftfull organisationsform när det gäller att skapa livskraftiga värdeskapande samarbeten. Syftet är att bli av med toppstyren, men merparten av de sociokratiska principerna fungerar överallt där man arbetar i grupp.

Ansvar

Principen om ansvar (accountability) är den princip som får allt att fungera. Om inte varje individ i samarbetet tar ett personligt ansvar för hela samarbetet kommer vi att få ett dåligt samarbete. Det är den här principen som gör att vi kan lita på att överenskommelserna i systemet hålls och att kunskap om avvikelser sprids.

Empiri och transparens

Om vi ser på samarbetet som en organism så är empiri (empiricism) och transparens (transparency) de två principer som skapar nervtrådarna. Var vi är och vart vi är på väg måste vara synligt för alla. Vi ska inte låta oss styras av godtycke, varken vårt eget eller andras, utan använda empiriska metoder för att utvärdera alla beslut.

Effektivitet och ständig förbättring

Effektivitet (effectiveness, inte efficiency) och ständig förbättring (continuous improvement) är musklerna i samarbetet. Vi lägger bara tid på det som för oss närmare målen, och vi ser till att ständigt förbättra allt för att bli bättre på det.

Likvärdighet och medgivande

Det är dessa två principer som skiljer sociokratin från andra organisationsformer: att man värderar allas ord lika (equality), och att beslut kräver medgivande (consent) vilket ska förstås som "avsaknad av allvarlig invändning".

I en organisation som saknar sociokratiska ambitioner men vill bygga på samverkan i och mellan grupper är det ändå nödvändigt att reflektera över vilken syn på likvärdighet man håller sig med, och synliggöra vilka sorters medgivande som faktiskt krävs för att få igenom beslut. Det är inte ovanligt att även toppstyrda organisationer i praktiken är beroende av medgivande från golvet för att få något att ske.

Själva frågeställningen tydliggör och hjälper organisationen att förflytta sig i riktning mot ökad grad av delegering, vilket är nödvändigt om man vill ha agilitet.

[UPPDATERING: Som twitterkontot @sociokrati påtalar är dessa sju principer hämtade från en specifik implementation av det mer generella begreppet sociokrati, närmare bestämt det som kallas Sociokrati 3.0. Det finns andra implementationer, som t ex holakrati. Här finns lite information om historien. ]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar