lördag 12 december 2015

Agila projekt

Jag gav några skäl till varför agila metoder inte är speciellt kompatibla med projekt, om vi med projekt menar tillfälligt arbete i en tillfällig organisation, med ett fast mål till en fast kostnad och på fastslagen tid.

Det stora bakomliggande problemet är att tillfälligt arbete i sig är tveksamt, men låt oss anta att vi har ett tillfälligt arbete som kräver en tillfällig organisation. Låt oss också anta att vi har insikten om att målet inte är fast och att vi av det skälet sneglar på agila tekniker. Teknikerna i den agila familjen syftar ju till att få ett samarbete som kan jaga ett mål som flyttar sig.

Är inte det ett läge för ett agilt projekt då, trots motsättningarna mellan begreppen "agilt" och "projekt"? Jo. Men tänk på följande:

Som projektledare företräder du ett beställarperspektiv. Om du sneglar på tekniker från Scrum är det inte rollen som scrummästare du ska ha eftersom en scrummästare inte fokuserar på leveransen utan på samarbetet. Sikta istället på rollen som produktägare, och tänk på att ha produktägarrollen i Scrum inte är detsamma som att äga en produkt utan är en speciell roll som ska prioritera mellan delmål i leveransen.

Du ska inte följa upp på aktiviteter. Du ska följa upp på delmål. Kom överens med utförarna vad de ska ha uppnått inom några veckor och lämna dem i fred. Kom ihåg att påmina dem om att de ska ringa dig så snart de märker att de kommer att avvika från er överenskommelse, men så länge som telefonen är tyst finns inget behov av löpande uppföljning. Ta det när ni träffas nästa gång istället, då du får se resultatet.

En agil behovslista/backlogg spårar alla delmål till större mål, och dessa är i sin tur knutna till effektmål. Effektmålen ska inte vara rörliga, om ni inte uttalat jobbar med innovation och tänker er att ni ska pivotera (omdefiniera själva produkten eller vad ni nu gör). Det normala antagandet är istället att effektmålen ligger fast, men att insikten om vilka konkreta leveranser som behöver göras för att nå dem förändras.

Jobba med kontinuerlig nedbrytning av leveranser till mindre paket och var hela tiden beredd att omdefiniera paketen. Sikta alltid på att göra så lite som möjligt för att ta er närmare effektmålen.

Håll tiden och kostnaden fast, sikta på så stor effekthemtagning som möjligt, och kör på så länge som budgeten räcker. Eftersom leveranserna är små kommer ni alltid ha levererat någon nytta. Ni kunde hursomhelst inte gjort bättre, eftersom leveranserna baseras på den bästa information ni har tillgång till. Kan ni inte skapa nyttiga delleveranser löpande under projektets gång så ska ni inte försöka er på att köra agilt. Det blir bara en dyr besvikelse av alltihop.

Om det inte finns någon annan som kan lära ut självorganisationens svåra konst till utförarna så kanske du som projektledare måste ta scrummästarrollen. Men se då till att du faktiskt är mästare på Scrum så att du inte blandar ihop uppgiften att följa upp arbetet med uppgiften att hjälpa folk till självstyre.

3 kommentarer:

 1. Bra sammanfattning av agil projekledning och sammanfaller med min syn på projekttriangeln där man i agila projekt "fryser" tid och budget istället för specen på leveransen. Alternativet är att ha rörlig tid och budget och frysa ett visst slutresultat, som man i så fall kan uttrycka i form av konkreta och mätbara projektmål - man håller i så fall på så länge som det behövs till projektmålen har levererats (det får kosta så mycket det kostar i tid och resurser och det är inget som vi vet i början av projektet)

  SvaraRadera
 2. Min tanke är att den tillfälliga organisationen i ett projekt skulle kunna betraktas som "virtuell". Huvuddelen av arbetet görs i de beständiga teamen. Projekten initieras av ett business case och ämnar ofta till att realisera någon processförändring. Denna spänner ofta över fler produkter som i bästa fall underhålls av agila team. Om projekten istället låter sina krav berika respektive produkts backlog istället för att betrakta dem som sina egna, och sedan respekterar respektive produktteams releaseplaner kan man nog också bedriva agila projekt.

  @Pia, den "opp-och-nervända" projekttriangeln togs fram medlemsföretagen inom DSDM i UK för ganska länge sedan.

  https://atomicdustbin.files.wordpress.com/2010/05/guide_11_approaches_rgb.png

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är precis det upplägg som många agilister (inklusive jag) föreslår som alternativ till projekt. Man startar och följer upp initiativ i den agila leveransorganisationen (som ju har självständig planerings och leveransförmåga) istället för att sätta upp ett projekt.

   Radera