fredag 18 december 2015

Organisationsagilitet

Det finns en självklar anledning till varför sk "agila metoder" (samlingar av samarbetstekniker som gör samarbeten mer lättrörliga och smidiga) först vann popularitet inom system- och produktutvecklingen: man vet inte hur produkten (eller tjänsten) eller systemet helst ska se ut förrän man designat det, och det kräver ett antal omtag. Insikter uppdagas löpande.

(Och låt oss då påminna oss om att programmering är designarbete och att programkod är en detaljerade ritning av ett system.)

Men behovet av denna lättrörlighet finns även inom andra samarbeten. Marknadsföring innehåller en osäker koppling mellan insats och utfall. Investeringar innehåller en osäker koppling mellan insats och utfall. Ledning av ett bolag innehåller en osäker koppling mellan insats och utfall. I stort sett allt kunskapsarbete har ett behov av att gradvis utforska dessa osäkra kopplingar och vara beredd att byta riktning så snart man märker att det är det rimliga att göra.

Vi som sysslar med att göra samarbeten mer lättrörliga (vilket för närvarande oftast sker inom en teknisk leveransorganisation) ser behovet av att få omgivningen med oss. När vi i ett teknikprojekt på ett tidigt stadium, tack vare de agila metoderna, kan visa att effektmålen inte kommer att uppnås genom den plan och den budget som omgivningen beslutat åt oss, så är det oerhört tragiskt att se hur omgivningen saknar förmåga att byta fot även när vi presenterar data som visar varför det bör göras.

Från ett lättrörligt perspektiv ter sig projektkraschen som en katastrof i slow motion, en som hade kunnat undvikas.

Av detta skäl börjar nu fler och fler organisationer inse att det där med agilitet inte bara hör hemma inom en viss avdelning utan i helheten, och de börjar se sig om efter ramverk och metoder som kan hjälpa.

Om några veckor börjar jag ge en distanskurs i agilitet. Det blir en översiktskurs i 16 lektioner på åtta veckor, med lite inlämningsuppgifter och ett kunskapsprov. Eftersom det är första gången ger jag den gratis. Är ni intresserade kan ni anmäla ert intresse till ola punkt berg snabel-a fundament punkt se.

Den här kursen innehåller inget IT-specifikt alls. Den innehåller en översikt av lean och agila metoder för olika sorters verksamheter, där du lär dig att tänka i termer av flöden, mjuka överlämningar och svärmning runt arbetspaket, parallella takter, balansera långsiktigt och kortsiktigt arbete, arbete i olika cirklar, delegering av beslutsfattande, och uppföljning.

Du kommer också att lära dig om ramverket Synk, som är ett slags Scrum fast för alla slags arbeten.

Tills dess, några glimtar från ett föredrag jag och Piamia gav om det agila ledarskapet, tillsammans med Informator:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar