lördag 18 juni 2016

Så vart går vi?

Nu har jag listat en massa hinder för bra verksamhet i en omvälvande tid: projekt, svagt värdefokus, kultur som motverkar förändring, brist på flödestänkande och fixering vid mätetal som leder fel. Det blir extra illa om alltihop understöds av ett straffande ledarskap.

Så vad ska då göras? Du kan fortsätta läsa den här serien, för jag tänker försöka presentera de arbetssätt som jag själv arbetar med och som jag lär ut till andra. De angriper precis de här problemen. Men jag är ingen expert. Eftersom det är ett så stort område har jag inte hunnit sätta mig in i allt på djupet. Däremot har jag samlat ihop erfarenheter och kunskaper från dem som är experter i de olika delarna av fältet. Samlat ihop, och även uvecklat och prövat konkreta arbetssätt. Jag tänkte peka på några av experterna så kan du läsa dem själv.

En av de bästa böckerna i världen för att snabbt lära sig förstå smidigt flödestänkande versus stolpig resurseffektivitet är svensk: "Detta är lean" av Niklas Modig och Per Åhlström. I boken presenterar de principer och tankesätt som framförallt uppfunnits hos Toyota. Man kan läsa mer om det i böckerna "The Machine That Changed The World" (James Womack et. al.), och "The Toyota Way" (Jeff Liker) om man vill ha en utifrånblick. Berättelsen inifrån är också enormt intressant, särskilt det som Taichi Ohno (en av huvuduppfinnarna när det gäller Toyotas arbetsmetoder) skrivit: "The Toyota Production System" och "Workplace Management". En bra förståelse för resan och insikterna får man i boken "The Birth of Lean". Womacks efterföljande bok "Lean Thinking" är bra om man vill ha förslag på hur man kan anpassa flödestänkande till olika situationer.

När det gäller ledarskap finns en bra introduktion till olika ledarskapsteorier och praktiker, både äldre och nyare, i "Management 3.0" av Jurgen Appelo. Där pekar han på flera andra metoder och böcker och tänkare som på olika sätt hjälper oss att utöva ett ledarskap som innebär bättre förmåga för organisationer att kunna hantera förändring. De olika ledarskapsparadigmen kan sättas in i en tidsordning från stammar och klaner via teokratier till imperier, och därifrån steg mot modern organisation som bygger på mer självständiga grupper, och det är vad boken "Reinventing Organizations" (Frederick Laloux) gör. Både Appelo och Laloux pekar på centrala tankar hos Virginia Satir, Peter Drucker, med flera.

Man behöver förstå grupputveckling och det gör man bäst genom beprövad forskning av Susan Wheelan. Hon har framförallt ägnat sig åt att belägga vilka faktorer som styr grupper, genom stora kvantitativa studier. Hennes "Att skapa effektiva team" är en kortfattad handledning till hur man bär sig åt i praktiken, ett destillat av hennes mångåriga forskning. Lyssa Adkins "Coaching Agile Teams" ger inblick i hur agila team arbetar. "Social" av Matt Lieberman beskriver på vilka sätt vi är neurologiskt riggade att söka tillhörighet i grupper och hur det påverkar oss på gott och ont.

För att få det här att fungera behöver man börja tänka i termer av dynamiska system och lärande organisationer. Jag rekommenderar "The Systems Bible" (John Gall) för introduktion till systemtänkande samt "The Fifth Discipline" (Peter Senge) om vilka processer och beteenden en lärande organisation behöver ha. För insikter om flödestänkande inom tjänsteproduktion, särskilt i offentlig sektor, tycker jag man kan läsa John Seddon, i synnerhet "Systems Thinking in the Public Sector". En tidig stridsskrift för hur systemtänkande bör påverka arbetslivet är "Out of the Crisis" av William Deming.

För behovsfokuserad tjänstedesign kan man läsa Mary Poppendieck "Lean Software Development" och Alan Coopers "The Inmates Are Running The Asylum". Gojko Adzic har skrivit boken "Impact Mapping" om en enkel teknik för att se att ens tjänst möter behov, boken "Lean UX" av Jeff Gothelf och "Lean Startup" av Eric Ries beskriver hur man kan tänka i små prövande steg när man vidareutvecklar och erbjuder folk sina tjänster. För beskrivning av hur samarbetet kan fungera på golvet rent konkret kan man läsa "Kanban" av David J Anderson och "Lean from the Trenches" av Henrik Kniberg.

Den viktigaste process en organisation kan ha är den där man förbättrar själva processen. Om det ska gå till på ett smidigt och värdeskapande sätt ska det vara folket på golvet själva som utför förbättringsarbetet, och för att arbetet ska vara verksamt och fruktbart måste det ske metodiskt. "Toyota Kata" av Mike Rother och "Agile Retrospectives" av Esther Derby och Diane Larsen beskriver hur man bedriver arbetet just så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar