fredag 4 oktober 2013

Köer

Lite mer om flöden (fortsättning på detta inlägg) då...

Om varje steg i ett flöde jobbar dragande, dvs drar ärenden från steget innan, så blir inget steg överlastat, och flödet blir utjämnat (både överlast och ojämnhet är ju kända källor till spill).

Men flödena startar någonstans. Ärenden skapas utan hänsyn till flödets faktiska kapacitet. Det är inte akutintaget som bestämmer antalet patienter, utan den mängd olyckor och plötsliga sjukdomsfall som sker. Beställningar om ändrad systemfunktionalitet kan komma plötsligt och vara mycket högt prioriterade. Och flödet kan även själv innehålla steg som på samma sätt trycker ärenden till andra.

När ett steg agerar tryckande i en snabbare takt än vad nästa steg hinner med att behandla uppstår en ansamling av ärenden. Den måste man hantera. Jag tänkte beskriva några strategier i denna och kommande poster, tillsammans med kommentarer.

- En kö är en ansamling där man säger att det ärende som väntat längst ska behandlas först. Man betar av dem i turordning. Denna strategi kan uppfattas som rättvis, eftersom kapacitetsbristen drabbar alla ärenden lika. En annan upplevd fördel är att kön är ett bevis på att nyttjandegraden av stegets resurser är 100%. Primitiva suboptimerande ekonomiska modeller ser lägre nyttjandegrad som spill och föredrar istället köer. Problemet är att värdet i ärenden som har en kortare genomströmningstid ofta är många gånger högre än ärenden som måste vänta; varför man snabbt förlorar stort på denna "besparing".

Grundproblemet är förstås att modellen bara beaktar flödets kostnader, utan att ställa dem i relation till flödets värdeproduktion. Att optimera på att resurserna ska vara tillgängliga så mycket som möjligt är ofta bättre. Att lägga ärenden i en kö är inte sällan den sämsta strategin. Om flödet består av flera steg där varje steg är överlastat på detta sätt, kommer ett ärende ha enormt långa ledtider där ärendet tvingas vänta på att tas omhand.

Och väntan, när ingen ökar värdet på ärendet utan det bara ligger och skräpar, är som bekant spill.

Bilden är från Boxoid och visar en resurs - en väg - som har en nyttjandegrad på nästan 100%. Varenda kvadratmeter av asfalten är täckt av bil. Visst måste det vara effektivt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar