onsdag 11 september 2013

Mål, maskineri, människor

Kanske är Syfte, steg, samspel en dum översättning av Purpose, process, people. Den är inte så tydlig.

Jag provar att använda Mål, maskineri, människor istället.

  • Målpurpose: att vi först och främst måste klargöra vad vårt samspel ska uppnå.
  • Maskineriprocess: att vi därefter enas om vilka mått och steg vi måste ta för att komma dit.
  • Människorpeople: sedan kan vi tänka över vem av oss som gör vad.

Många upplever en motsättning mellan denna ordningsföljd, och det agila manifestets ord om att Människor och deras samspel är viktigare än processer och verktyg. Fel använt kan det naturligtvis bli så. Men som jag ser det så är detta i full harmoni: om vi fördelar arbetet mellan oss utan att ha en överenskommelse om vari arbetet består (dvs om vi tänker på människor innan vi resonerat klart om maskineriet), så kommer vi visserligen att få ett maskineri, ett emergent, men hur det ser ut blir inte på något sätt transparent. Vi kommer att dölja individerna och deras interaktioner. Utformningen av processen delegeras ner till ensamma personers försök att göra sitt bästa, och då skapas mycket spill.

Det blir också starka personberoenden vilket skapar stor press (=stress =överlast) på människorna i samspelet, och en stor känslighet och variation i hela kedjan.

Hemligheten är att vi genom att tänka maskineri före människor faktiskt sätter människors samspel först. När vi funderar på målet och maskineriet så är vi ju människor som samspelar. Felet många begår är att de inte gör en gemensam process av detta tänkande, denna utformning av arbetsgången. De har inte självstyret på plats, utan tänker sig att det är ett upphöjt geni som åt andra tänker ut processen. De har inte infört att experterna själva leder och fördelar sitt arbete.

Värdeskapandet, själva processen, är ett grupparbete. Vi har upptäckt att det finns fördelar med att låta även utformningen av processen vara ett grupparbete. Då är det klokt om gruppen tänker i den här ordningen: Vilket är vårt mål, vad behöver vi göra för att nå dit, och vem av oss gör vad?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar