söndag 6 mars 2016

Vad måste synkas då?

Vad måste göras lika då, i en stor organisation som försöker utveckla agilt? Måste man inte likrikta?

Det är inte organisationen som styr det utan värdeflödet. Om ett team självständigt kan leverera värde behöver det inte synka med någon annan. Om ett team måste leverera värde tillsammans med ett annat team är det dessa två team som behöver synkronisera med varandra. Om det finns ett projekt eller liknande som håller samman utvecklingen måste alla teamen vara synkroniserade med projektets planeringsrytm.

Det betyder inte att teamet inte kan ha sin egen takt. Det betyder bara att den takten behöver vara synkroniserad med omgivningens behov av planering, beställning, och leverans. Inga dikterade sprintrytmer alltså, däremot att man uttrycker sina behov för varandra och går varandra till mötes.

Backloggstrukturen som rör de gemensamma delarna. Ofta behöver enskilda funktioner utvecklas gemensamt av olika team. Då behöver beskrivningen av funktionerna vara överenskomna, och beskrivningen av de enskilda paketen. Men de olika teamen behöver inte bryta ner funktionerna på likartat sätt till likadana sorters skivor. Projekt och program ska ändå inte följa upp på den delnivån, det sköter teamet så bra självt. Inget detaljreglerande av teamets egen del av backloggen alltså, nöj er med att skapa en gemensam förståelse av de delar som är gemensamma.

Prognoser i timmar och datum. För att kunna synkronisera och ha kontroll över kostnaderna behöver man ha någon sorts aning om när i tiden saker blir färdiga och hur mycket de kostar (oftas i persontimmar). Det finns inget skäl att kräva att team ska använda estimering för att skapa sina prognoser, inget skäl att kräva att estimeringen ska bygga på storlekspoäng, och det finns inget skäl att försöka ensa storlekspoängen med varandra. Diskutera i datum och persontimmar istället, med konfidensintervall. Det är ju det som storlekspoängsestimering ger oss när den fungerar. Men andra tekniker kan ge antingen ännu bättre precision i prognosen, eller lika dålig precision som estimering fast utan estimeringskostnaden. Kräv inte estimering, kräv prognoser!

Ständig förbättring. Detta är det viktigaste: att varje team och varje gruppering av team som samarbetar med varandra har regelbundna förbättringsmöten för att arbeta bort sina strukturella hinder för agilitet. Förbättring innebär förändring, därför måste allt vara öppet för ifrågasättande, utom just förbättringsarbetet i sig självt. Det är en ständigt pågående aktivitet. Det får ni inte tumma på! Och om teamet inte kan ständig förbättring så får deras närmaste chef visa dem hur man gör. Eller ta in en agil/lean-coach om chefen inte vet hur man lär ut ständig förbättring..

Sund kultur och coachande ledarskap! Vi standardiserar runt följande beteenden: uppmuntran, experiment, kvalitet, transparens, tydlighet, självstyre, tillmötesgående, tillåtande. Från alla. Respektera människan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar