fredag 11 mars 2016

Medarbetarundersökningen vartannat år

Läste i dagens Göteborgs-Posten om att kommunen nu utfört sin medarbetarundersökning och då sett vilka kommunala organisationer som hade högst respektive lägst personalnöjdhet.

Det är i vanlig ordning lite si och så med ledarskapet, kanske särskilt i kultursektorn, och det är ju ett problem i sig. Min erfarenhet av ledarskap är att det är inte supersvårt att skapa en organisation med något sundare ledarskapsstrukturer. Ofta gör man organisationen markant bättre genom att bara bättra på en handfull ledarskapsbeteenden.

Men det som jag studsade över var det här: "När den förra medarbetarundersökningen gjordes för två år sedan..."

Två år.

Det är visserligen bra att mäta. Men om man inte kan agera på mätetalet så är mätetalet istället en farlig fiende. Mätetalet behöver ingå i en uppföljningscykel: man agerar, man mäter, man justerar, man mäter, man justerar och så vidare. Det är beteendet som är det intressanta, utfallsmåttet ska bara berätta för oss att vi behöver ändra kursen.

Ett utfallsmått som tas en gång vartannat år kan visserligen berätta för oss att vi behöver ändra oss, MEN ger oss ingen vägledning hur. Den längsta justeringscykeln som alls är rimlig att ha är väl i storleksorningen ett kvartal. Gärna kortare, om ni vill gå snabbare fram.

Det kan hända att man på lokal nivå arbetar med tätare uppföljningscykler. Men jag tror inte det, för då hade inte situationen hunnit bli såpass bedrövlig på de ställen där det är dåligt. Då hade utfallsmåttet triggat en uppryckning, som man följt upp betydligt tätare.

I mina ögon ser det ut som tvåårscyklerna är ännu ett bevis på att Göteborgs kommun har stora svårigheter med sin styrning och ledning. Jag tycker att utfallet i de kommunala verksamheterna också tyder på detta, så det kommer jag nog tro tills dess att jag har blivit överbevisad om motsatsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar