fredag 1 januari 2016

Säkerheten främst

Jag satt på ett seminarium i Almedalen i somras och lyssnade på ärrade tanter och farbröder i bank- och byggindustrin som från scenen talade om organisationsagilitet. Det var uppenbart att de såg agilitet dels som något som hörde framtiden - inte nutiden - till, och dels som något väldigt osäkert. "Man bygger inga kärnkraftverk eller medicinskteknisk utrustning agilt!" sade en av dem och de andra nickade instämmande.

De hade med andra ord ingen erfarenhet själva.

För att få agilitet i ett samarbete behöver man driva ut rädslan. Ingen kommer att delegera några mandat om de är rädda att det leder till katastrofer. Ingen kommer att våga agera inom de mandat de har om de inte känner sig trygga. Och då krävs säkerhet på riktigt.

Därför handlar så många agila tekniker om felsäkring. Klarkriterier (definition of done) för alla slags leverabler säkerställer vad som har gjorts med dem, och eventuella avvikelser rapporteras vid överlämningspunkterna (granskning/review). Man är överens om larmvillkor när mål inte uppnås. Eskaleringsvägarna för problem och åtgärder är kända och snabba. Man investerar i automattester och andra tekniker som stoppar defekter. Förbättringsarbetet bedrivs i små experiment. Alla punkter i en agil backlogg är spårbara till både de tillämpliga begränsande kraven och till nyttor. På så sätt blir vi säkra på att göra rätt saker, och att vi gör rätt på ett säkert sätt.

Man kan till och med säga att samtliga agila tekniker som handlar om att öka transparensen (styrtavlor, backloggar, effektiva möten, tvärfunktionella arbetslag mm) handlar om att öka tryggheten och minska riskerna. Och omvänt: i rädslan finns ingen transparens.

När man likt ärrade farbröder och tanter i traditionsstyrda branscher hör om vad de agila metoderna uppnår: möjlighet att snabbt byta riktning, att öka leveranstakten, att arbeta utan på förhand uttänkta planer, att ha långtgående delegering, då är det lätt att föreställa sig hafsighet och brist på kontroll och uppföljning.

Men när man ska införa det i verkligheten krävs det tvärtom att man ökar kontrollen och disciplinen. De agila teknikerna är som bekant inte agila i sig själva utan tvärtom ganska rigida. Men det är den rigiditeten som möjliggör agilitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar