torsdag 21 januari 2016

Varför jag skriver "dominansstrukturer"

Jag har fått feedback på denna post om motkulturer där jag får frågan om varför jag skriver "dominansstrukturer" istället för det mer etablerade "maktstrukturer".

Det är för att jag med "makt" menar något bredare än vad man brukar mena med "makt" i många normkritiska sammanhang. Med "makt" avser jag faktiskt förmåga att kunna påverka en situation i önskad riktning. Det handlar alltså inte för mig i första hand om ett förhållande mellan människor, utan om förhållandet mellan en människa och hennes omvärld.

Makt handlar då inte om enbart rätten att påverka sin situation (mandatet), utan även om den faktiska förmågan.

Det kan ju förstås vara så att makten över situationen beror på ett maktförhållande mellan människor. Andra människor kanske har förvägrat dig rätten att påverka. Eller så blockerar andra människor dig från att skaffa dig förmågan att agera.

Men det kan också vara så att situationen i sig är dig övermäktig (force majeure) och inget ändrat mänsklig maktförhållande i världen kan påverka det. Eller så saknar du själv en nödvändig förmåga, och ingen människa varken hindrar dig från att skaffa dig den eller kan hjälpa dig att skaffa dig den om du själv inte kan.

Dominans är en helt annan sak. Där handlar det om relationer där över- och underordning bestämmer över mandat eller förmåga. Dominanshierarkier är en orsak till maktlöshet i vissa fall men inte i andra.

Maktförhållandet är det faktiska utfallet, din faktiska möjlighet att påverka, oavsett om den möjligheten beror på förhållandet mellan människor eller ej.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar