tisdag 24 november 2015

Disciplin

Agila metoder erbjuder lättnad för hårt ansatta arbetslag. Otydlighet försvinner, vi tvingar omvärlden att fatta prioriteringsbeslut, vi hålls inte längre ansvariga för osäkra estimat, ledningen tvingas anpassa sin karta efter den faktiska terrängen, vi får styra över vår tid själva, med mera.

Men för att detta ska fungera krävs disciplin i arbetslaget. I samma sekund vi märker att vi inte kommer att uppfylla förväntningarna på oss måste vi larma intressenterna. Har vi en överenskommelse om klarkriterium för olika arbetspaket och leveranser, så ser vi till att vi håller de överenskommelserna. Eller så rapporterar vi avvikelsen. Vi låter inte strukturella problem kvarstå utan arbetar med rotorsaksanalys och ständigt förbättrade arbetssätt för att ta bort dem

Omgivningen kan lita på ett agilt självorganiserande arbetslag. Laget måste inom sig själva ha den förmågan att hantera sig själv, annars fungerar inte självorganisationen.

De 12 agila principerna bakom det agila manifestet slår fast att ett agilt arbetslag strävar efter excellens i leveransen. Exakt vad det innebär kommer man fram till genom bra samtal med sina intressenter, och det man kommer fram till, det håller man.

Utan denna disciplin och förmåga till självstyre fungerar inte de tekniker vi vanligen använder för att få till mer smidighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar