torsdag 29 oktober 2015

Hela verktygslådan

En bieffekt av att agila metoder sprider sig är att antalet personer som har en begränsad uppfattning om verktygen ökar. Det går an när de själva känner sin begränsning, men det blir ett problem när de tittar på till exempel Scrum och tror att denna enda lilla verktygssamling på något sätt representerar helheten.

Agilitet är till att börja med inte ett antal metoder utan ett tillstånd i ett samarbete (lättrörligt och flexibelt). Det är en observation att detta tillstånd lättare uppnås om vi väljer arbetssätt utifrån ett antal principer och värderingar.

Det är visserligen sant att det mesta inom agilt har formulerats inom systemutveckling, men kärnvärdena och principerna är universella: Möt människors behov genom att leverera snabbt, ofta, och med hög kvalitet. Detta kräver smidigt samarbete mellan alla inblandade människor, att vi även blandar i kunden, att folk nära kunden och golvet får bestämma mycket själva, att folk med olika kompetenser samarbetar på djupet, att signaler om ändrade förutsättningar kommuniceras blixtsnabbt till alla, att folk besitter hög grad av engagemang och innovationskraft, att det finns gott om självdisciplin och förmåga att ta ansvar, med mera.

Det fina är att det finns många beprövade verktyg för att uppnå detta. Vi vet hur en grupp kan arbeta empiriskt med ständig förbättring av arbetsprocesserna, både självständigt och tillsammans med andra grupper, hur man leder med respekt och hjälper folk att styra sig själva, hur man kan arbeta systematiskt med sin kvalitet, vad som krävs för att en grupp ska bli ett effektivt team, vad som motiverar och demotiverar oss, hur vi ska maximera innovation, kunna möta människors behov och samtidigt säkerställa på gräsrotsnivå att vi uppnår våra verksamhetsmål.

Vi kan skapa ledningssystem för detta, se till att det som sker i organisationen syns, skapa trygga miljöer där experiment kan ske, förankra vår strategi på djupet och samtidigt ta till vara varje medarbetares kunskap om hur man bäst uppfyller den. Vi kan tillochmed göra allt detta och samtidigt känna stor glädje på jobbet.

Så det är inte att verktygslådan är för liten som är problemet, snarare att kunskapen om hur man använder de olika verktygen är för låg. Här vilar ansvaret på oss som hållit på ett tag: att försöka sammanställa det viktigaste av det vi kan och vet så att andra kan pröva och slippa begå alla de misstag som vi begått på vägen. Förklara hur de olika verktygen fungerar så att folk vet när de bör använda dem. Och hela tiden förankra det i det bakomliggande tänkandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar