torsdag 24 september 2015

Arbetsgivarens ansvar för organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket släppte precis en ny föreskrift som förtydligar arbetsgivarens ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Detta med bakgrund av att just psykosociala faktorer står för en ökande del av sjuktalen, som jag skrev om här.

Föreskrften siktar in sig bland annat på belastningsbördan, nåbarhetskravet, och på kränkande behandling. Jag säger inte att agila metoder är lösningen på dessa problem, men nog innehåller de en hel del hygienfaktorer som möjliggör lite sundare arbetsliv även för kontorsarbetare.

Vi jobbar dragande. Eftersom ingen tilldelar uppgifter åt någon annan minskar vi risken för att bli överlastade. När man tilldelar uppgifter åt någon annan är annars risken stor att man tror att man tilldelat lagom mycket för en viss tidsperiod. Risken är dock stor att man misslyckas och istället tilldelar för lite eller, vilket är mycket mer kostsamt, orsakar kaos genom att tilldela för mycket. Med ett dragande system uppstår sällan överlast. Istället får man flödeseffektivitet.

Vi svärmar runt uppgifterna. Eftersom arbetsuppgifterna inte är individuella utan hanteras av arbetslag där man sprider kompetens och ansvar så kan man organisera arbetet så att enskilda individer inte behöver vara nåbara hela tiden.

Vi arbetar i trygga arbetslag. Metoderna innehåller handgrepp för att säkerställa att arbetslagen är sunda och trygga. Väldigt mycket av teknikerna i de agila metoderna handlar om att synliggöra och blockera individer som försöker sig på att bete sig narcissistiskt, överföra skuld och skam, agera i det fördolda, eller på andra sätt förstöra för verksamheten.

Med detta sagt innebär inte införande av agila metoder några garantier. Det finns mängder med införanden därute där man ignorerat både dragande system, lagarbete, eller sund teambuilding. Vill man ha den goda effekten av de agila metoderna behöver man också se till att faktiskt tillämpa dem. Så nog finns det verktyg och impulser att hämta för den chef som vill ta sitt arbetsmiljöansvar.

Däremot kan det vara värt att reflektera över en sak som jag ofta ser bli bortglömt. Fokuset på arbetslaget gör att individen ibland glöms bort. Många individer kan fara illa i en agil transformation. Ett välfungerande team kan bli destruktivt när de plötsligt får svårigheter och väljer att rikta sin besvikelse på en gruppmedlem. Den ökade transparensen kan blottlägga individuella svagheter, och människonaturen är ibland inte nådig mot svaghet.

Som chef har du ett ansvar för varje människa. Medan du kan delegera mycket av ansvaret åt de självstyrande grupperna, så behöver du vara uppmärksam på varje individ. Använd de agila metoderna för att skapa en bra och produktiv miljö åt majoriteten av dina medarbetare, och använd din unika roll som chef för att ta hand om dem som faller utanför. Och var inte rädd utan beredd, när de agila metoderna visar för dig att du har haft ledarbeteenden som kanske bidragit till ohälsa. Det är mycket vanligt att man bidragit till detta utan att riktigt veta om det. Metodernas kraft ligger mycket i att skapa större synlighet runt just konsekvenser av olika beteenden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar