torsdag 3 mars 2016

Det är värdeskapande att säga nej till bra affärer

Det är värdeskapande att säga nej till bra affärer!

Detta är bland det mest kontraintuitiva samband som finns när det gäller produktutveckling (till exempel systemtveckling). Men det är sant. Låt mig förklara:

Din leveransorganisation har en viss bandbredd. Under en given tidsrymd (till exempel ett kvartal) hinner den bara utveckla och leverera ett visst antal värdeenheter (till exempel funktioner, features). Du kan arbeta och investera för att öka din bandbredd, men den kommer alltid att vara begränsad.

Varje värdeenhet har en viss väntekostnad. Varje dygn som en funktion inte är i produktion kostar den dig pengar, antingen direkt (om funktionen ska laga ett kostsamt fel), eller indirekt genom en utebliven effekthemtagning. Att produktionssätta värdefulla funktioner är med andra ord det mest värdeskapande du kan göra.

I varje stund finns det en stor mängd bra förbättringsförslag för din produkt eller tjänst. Betydligt större mängd än vad som kan utvecklas och levereras. På en timme hinner man drömma fram funktioner som tar tusen, femtusen, eller tiotusen timmar att implementera. Listan med potentiella förbättringar är alltid mer än tusen gånger längre än listan över de förbättringar som du kommer att hinna med.

Även om du begränsar listan av tänkbara förbättringar genom att bara ha med de som garanterat innebär en god affär, så kommer den att vara större än vad du mäktar med inom ett givet tidsintervall.

Säger du ja till allt på listan kommer du aldrig att bli färdig med något. Men även om du bara säger ja till en handfull saker på listan kommer det att vara en dålig affär. För om du försöker utveckla och leverera flera saker samtidigt så kommer du att förlänga tiden det tar innan du får ut ens något. Och väntetid kostar. Den kostar summan av väntekostnaden gånger tiden.

Det mest ekonomiska du kan göra är alltså att försöka begränsa antalet leverabler du arbetar med. Fokusera på de viktigaste, de som går snabbast att leverera och som har högst väntekostnad. De leverabler du bestämmer dig för ska du också se över. Går de att minska? Kan du få ut åttio procent av värdet på halva tiden? Hälften av värdet på trettio procent av tiden? Är de paretoeffektiva?

För att få bandbredd nog att få ut någonting alls behöver du säga nej. Av tio bra projekt behöver du säga nej till nio. Du måste tacka nej till nio potentiellt bra affärer för att få utrymme att leverera en faktiskt bra affär.

För det är bara de produktionssatta leverablerna som ger nytta. Säg nej till resten. Det är den bästa affär du kan göra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar