söndag 10 juni 2018

Jämförelser styr beteendet

Beteenden formas av hur vi uppfattar saker och ting, och särskilt om det får oss lite rädda. Men vår uppfattning styrs inte så mycket av hur saker och ting faktiskt är, utan av hur vi tycker att det är i jämförelse med något annat (till exempel våra förväntningar).

Vi kan uppfatta samma sak som bra eller dålig eller mitt emellan, beroende på vilka värdeskalor vi jämför med. Vill du påverka ett beteende är det oftast lättare att påverka värdeskalorna än saken i sig.

Vad vi känner om saker beror alltså mer på hur vi sätter det i relation till andra saker än på saken i sig. Ofta är det en kollektiv process. Gruppen pratar med varandra och skapar gemensamma perspektiv. Och därmed samma känslor inför saker. En del av att tillhöra en gemenskap.

Folk som tycker radikalt olika om någonting har ofta helt olika perspektiv. Utforska perspektiven och utgångspunkterna om du vill förstå hur olika folk kan känna inför till exempel en blomvas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar