fredag 3 maj 2013

Aspektledarskap

Jag har blivit bjuden på fika hos företaget Green Bullet, konsulter som jobbar med att hjälpa organisationer att införa smidiga arbetssätt i personalhanteringsprocesserna.

Fikat var bra och samtalet ännu bättre, och en sak vi pratade om var ledarskapets roll i de smidiga teknikerna. Ibland talar man om situationellt ledarskap: att en ledare ska tillämpa olika sorters ledarskap beroende på situation.

Med smidiga tekniker går vi ofta ett steg längre: att ledarskapet för olika aspekter av arbetet fördelas mellan olika funktioner, som alltså utövar detta ledarskap samtidigt.

Det viktigaste ledarskapet är målstyrningen. Där bestäms det åt vilket håll laget ska arbeta:vilka konkreta mål och delmål som objekten ska uppnå. I Scrum och många andra metoder motsvaras detta av en produktägarfunktion, och målen visualiseras i en ordnad behovslista. Detta är verksamhetens värdeskapande: VAD som ska uppnås.

Det näst viktigaste ledarskapet är självstyret i arbetslaget. Här bestämmer man HUR man uppnår målet, och man hur man följer upp att målen nås. Detta ledarskap är emergent: beroende på vad laget ställs inför kommer olika personer att träda fram och ta ledande roller.

Detta samspel mellan mål och utförare äger rum i en miljö. Denna miljö måste skapas av en ledning som förstår att skapa ett stödjande ledarskap som kan hantera individuella problem, som ansvarar för rekrytering, lönesättning, och som har allas välmåga för ögonen. Det är framför allt här processerna runt personalen behövs, och där företag som Green Bullet kan hjälpa till, med sin blick för det de kallar "agil HR".

Sedan kommer processtyrningen. För att samspelen ska fungera krävs det att någon smyger runt och tar ansvar för dem. Vi kan kalla det för en processchef eller scrummaster, någon måste få igång samspelen och coacha fram både självstyre och en jämn nedbrytning i delmål och vara den som ser till att alla relationer är positiva och produktiva.

I en mer primitiv organisation har man Chefen på alla dessa positioner. Det skapar både bräcklighet och toppstyre. Smidiga arbetssätt bygger istället på självstyre och resiliens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar