onsdag 13 maj 2015

Tvärfunktionellt gäng

Detta är en av de mest kraftfulla principerna i agila arbetssätt: att folk med helt olika färdigheter, erfarenheter och roller går samman i arbetslag och bildar en tvärfunktionell grupp.

När man grupperas tillsammans med folk av samma slag, så får man ingen bred samsyn. Folket på Sulavdelningen har ett annat perspektiv än folket som designar ovanlädret. Firman kan inte designa nya skomodeller eftersom diskussionerna om hur sömmarna ska dras, de drar ut på tiden. En designgrupp med folk från bägge avdelningarna kan istället tänka i termer av "fullständiga skor" redan från början.

Funktionell indelning kräver en massa formella överlämningar. Överlämningar kräver i sin tur dokumentation som inte har ett värde för slutprodukten utan som bara ska stötta själva överlämningen. Överlämningen kostar tid, i dokumentationen förloras viktig information, och de olika gruppernas otaktade planering skapar köer (särskilt om grupperna har kravet att alltid vara fullbelagda med arbete).

En tvärfunktionell grupp tar istället ansvar över en större del av arbetet, eftersom man hos sig har fler kompetenser. I det täta samarbetet inom ett samkört lag minskar kostnaden för informationsspridning drastiskt, och risken för att viktiga aspekter går förlorade minskar.

I Scrum är alla i arbetslaget mjukvaruutvecklare, oavsett om deras huvudsakliga kompetensområde innebär programmering, kravdetaljering, testning eller något annat. Ibland kan alla medlemmar dela på uppgifterna, ibland är det bara en av dem som har kompetensen, men gruppen ansvarar för att försöka optimera arbetsflödet.

I en taktisk/operativ styrgrupp för ett projekt eller en förvaltningsorganisation finns både folk som ska använda det som organisationen tar fram, och folk som tillhandahåller det. Man blandar tekniska, affärsmässiga, och användarmässiga perspektiv för att försöka fatta avvägda beslut utifrån en helhetssyn. Ingen av de ingående personerna har tillräckligt bred kompetens för att kunna fatta avvägda beslut, men tillsamman får de det.

Till en bred grupp kan man delegera stora sjok av uppgifter. Organisationskartan blir enklare, och ingen annan än gruppen själv har behov av att följa upp arbetet inom gruppen, så länge det fungerar bra. (För att fånga upp när det inte går bra inrättar man olika former av larmvillkor men det är något annat än att följa upp det inre arbetet).

Samtidigt är gruppen inte större än att den kan självorganisera. "Vad är min uppgift?" frågar man sig. Det agila svaret är "Ta reda på vilken uppgift din grupp har, och ta reda på hur ni på bästa sätt organiserar er inom gruppen.". Självorganisation är inte enkelt när man är ovan, men det går ganska snabbt för ett gäng att få igång det om någon hjälper dem och visar hur man kan göra.

Principen om att inrätta tvärfunktionella grupper är en agil teknik som skalar. Testa den på alla ställen där samarbetet mellan grupper haltar, där organisationskartan är svår att rita, eller där beslut ska fattas om komplexa ting. Hör av dig om du vill ha tips om hur gruppen kan jobba.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar