onsdag 13 maj 2015

Följa upp på plan och följa upp på mål

Agilitet och projekt är inte varandras vänner alltid. Det går att uppnå någonsorts fredlig samexistens under perioder, men titt som tätt upptäcker vi mer och mer om hur dessa bägge synsätt skaver mot varandra.

Tag detta med att följa upp en plan. En styrgrupp vill veta hur det går för projektet. Men istället för att se hur projektet rör sig emot målet (t ex genom att mäta funktionell progress), så tittar man på huruvida projektet följer den från början uppsatta planen. Avvikelse från planen tolkas som avvikelse från målet.

Men det bygger på det dolda antagandet att planen är det som kommer att leda oss till målet. Men hade det antagandet stämt hade vi ju inte behövt agila metoder till att börja med. Då hade projektmetoden, som ju bygger på rigorös planering på förhand, fungerat.

Själva skälet till att införa agilitet är att det inte går att planera vägen fram till ett rörligt mål. På grund av att planer spricker i kontakten med verkligheten behöver organisationen vara lättrörlig. Hjärtpunkten i agila metoder är den ständiga omplaneringen för att konstant optimera chansen att målet nås.

Det här kräver att målet är uttalat och synligt. Projektet måste lyfta blicken från vägen till målet, och kräva uppföljning på hur nära man är och vilka hinder man ser. Det finns gott om andra tekniker för uppföljning på den här nivån än uppföljning på plan.

Jag vill hävda att den kontroll som styrgruppen i ett projekt vill ha tillgodoses bättre av agila metoder än de som bygger på fasta tidplaner. Eftersom omplanering och prognosmakande är en enkel aktivitet i agila metoder, så sker återkopplingen snabbare.

I ett projekt är det inte ovanligt att få information om förseningar först när det gått alldeles för lång tid för att någon ska kunna göra något åt det. Drar du igång ett agilt maskineri brukar du kunna förutse om en långsiktig tidplan kommer att hålla redan efter ett par veckor. Detta eftersom vi hela tiden föder tillbaka information om hur verkligheten ser ut. Vad är det faktiska utfallet? Vad är vår faktiska bandbredd? Vår leveransförmåga?

Agilitet är ett krav för att kunna jaga ett mål i okänd terräng. En plan som hela tiden förändras kan man inte följa upp. Följ upp hur vi rör oss mot målet istället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar