torsdag 23 april 2015

Synkmönster: WMQ

Det här är ett enkelt synkmönster som hjälper er att uppnå strategiska mål och bryta ner dem i taktiska delmål.

Grunden är en synktavla med kolumnerna "IN", "OUT", "W", "M", "Q", "PRIO", samt "DONE". Vem som gör vad hanteras av personmagneter.

Ärenden, stort som smått, samlas i "IN". Varje ärende måste ha en extern mottagare angiven, någon som är intresserad av att ärendet blir löst.

De ärenden man inte vill eller kan hantera läggs i "OUT", och man bestämmer vilka som tar kontakt med mottagarna för att avvisa ärendena på ett korrekt sätt.

De ärenden man vill och kan hantera sätts i "PRIO", så att den är som ett mål i slutet av en simbana på tavlan.

Nu börjar målsättningen. Formulera ett antal mål som när de är uppnådda har löst ärendet. Estimera målen: kan ni uppnå dem inom ett kvartal: sätt dem i "Q", till vänster om ärendet. Kan ni uppnå dem inom en månad: sätt dem i "M" till vänster om ärendet. Kan ni uppnå dem inom en vecka: sätt dem i "W" till vänster om ärendet.

Titta på Q-målen. Vilka delmål som kan uppnås inom en månad behöver ni nå för att nå ett visst Q-mål? Skriv ner och sätt dem i "M", till vänster om det aktuella Q-målet. Vilka delmål som kan uppnås inom en vecka behöver ni nå för att nå ett visst M-mål? Skriv ner och sätt i "W", till vänster om det aktuella M-målet.

Nu har ni konkreta veckoärenden att arbeta med varje dag. Sätt era personmagneter på de veckomål ni arbetar med. När ett V-mål är färdigt sätter ni det ovanpå det aktuella M-målet. När ett M-mål är färdigt sätter ni det på det aktuella Q-målet. När alla mål som krävs för ett ärende är färdiga sätter ni dem ovanpå ärendet, kontrollerar med mottagaren att ärendet är löst, och sätter allt i "DONE". Rensa "DONE" som vanligt vid veckomötet.

När ni kommer på att ett mål inte längre är meningsfullt slänger ni det tillsammans med dess delmål. Om ni under resans gång kommer på att det krävs fler delmål skriver ni upp dem och hanterar dem som ovan.

2 kommentarer:

  1. Jag ser en utmärkt möjlighet för leverantörer att via ett egetutvecklat verktyg obfuskera tanken och smidigheten i allt detta! :-D

    SvaraRadera