måndag 25 april 2016

Infografik: Agil förändringsledning

Infografiken kan laddas ner HÄR

Detta är en liten minnestavla för att minnas hur man kan bedriva förändringsledning på ett agilt sätt. Jag tycker att detta arbetssätt fungerar som en bra teknik vid införande av lean och agila arbetssätt, eller för att bättra processen som efter ett retrospektiv eller annat förbättringsmöte, eller för att införa andra förändringar,

Man utgår från effektmålen man vill uppnå.

För att uppnå effektmålen hittar man på konkreta förändringar i arbetssätten. Hypotesen är att de konkreta förändringarna leder till effektmålen, men det är bara en hypotes. För att veta behöver vi mäta och följa upp.

En förändring som tar upp till ett kvartal att genomföra behöver brytas ner till några delmål som vart och ett kan utföras inom som högst en månad. Varje månadsärende behöver brytas ner till några delmål som vart och ett kan utföras inom högst en vecka.

För att uppnå en förändring hittar man på experiment, det vill säga konkreta förändringar i arbetssätten att testa och som man hoppas kunna ge mer information om och hur de ska permanentas.

Mindre arbetsgrupper hittar på och utför och följer upp experimenten, på vanligt retrospektiv/PDCA/kaizen-sätt.

En synkmästare följer upp och hjälper arbetsgrupperna att göra sitt jobb.

Förändringsägare prioriterar mellan de föreslagna åtgärderna, baserat på uppföljningen.

Ha allt synligt på en tavla, och tillämpa regelbundna förbättringsmöten så att även själva förbättringsprocessen förbättras.

Infografiken kan laddas ner HÄR

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar