tisdag 26 mars 2013

Arbete är kunskapsarbete

De verksamheter jag arbetar i kallas ofta för kunskapsarbeten. Produkten i processen är ett stycke raffinerad och kodifierad kunskap, som t ex ett datasystem, ett stycke dokumentation, eller konkret hjälp i ett supportärende. Dessutom består inflödet, råvarorna, av (väldigt oraffinerad) kunskap, och hela processen styrs genom att människor utbyter kunskaper med varandra.

Om man jämför med andra verksamheter kan man se att allt, även ren industriproduktion handlar om kunskap. Även om inte produkten och råvarorna alltid kan kallas kunskap, så styrs processen av att människor utbyter information med varandra. En insikt från lean är att om ett materialflöde går åt ett håll: till mottagaren, så finns det en motsvarande informationsrörelse åt andra hållet: till utförarna från mottagaren. Dessutom omsätts en massa information mellan människor i själva processen.

Den här insikten är grundläggande för smidiga arbetssätt. I en fabrik kan man tydligt se hur störningar i materialflödena skapar osmidighet. Men störningar i kunskapsflödet är inte lika lätta att se, även om vi upplever effekten av dem väldigt starkt. Det är faktiskt så att om man upplever störningar på jobbet, och inte riktigt kan sätta fingret på vari de består, så är det väldigt troligt att det är störningar i kunskapsflöden man erfar.

Principen lyder: "Bygg en lärande organisation". Kunskap är trögrörlig där den flyttas från hjärna till hjärna via bilder, prat, gemensamma erfarenheter, och inte minst tid. Kunskap kan bara bäras av informationsbitar som uppvisar en hög grad av ordning. Men termodynamiken avskyr ordning, så ditt kunskapsarbete kommer hela tiden att slås sönder av själva universum. För att motverka detta: bygg in lärandet i varje steg och underlätta alltid informationsspridning överallt.

Synliggör informationsbehovet för varje process. Vem behöver veta vad? Varför och när? Den som behöver informationen ska signallera sitt behov (dragande system, folk agerar självständigt), och verksamheten ska vara beredd att precis då leverera informationen, korrekt information, i lagom mängd och takt, i rättan tid. Som vanligt är det synlighet och jämnhet som skapar smidigheten.

Bilden kommer från Khalid Albaih.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar