tisdag 13 december 2016

Projektmǻl och effektmål

Ett effektmål är något du vill ska vara annorlunda när du genomfört något. "Hur ska folk bete sig tre år efter att du har lanserat det här?" är en coachande fråga man kan använda för att undersöka vilka effektmål som kan vara aktuella.

Ett projektmål kallar man det som ett projekt ska leverera. Om det är en tjänst eller en produkt kan det handla om produktens eller tjänstens funktioner.

I teorin ska en förstudie ha tagit fram projektmål som kommer att leda till att effektmålen uppfylls. Att man går vidare i projektet beror på att man tror på den gissningen.

MEN...

Det finns inga garantier för att projektmålen uppfyller effektmålen. Efter bara en liten tid under projektet kan det bli uppenbart hur de tidiga antagandena som nu hela projektplanen bygger på är felaktiga. Antagandena var trots allt bara gissningar gjorda på ett tidigt stadium, dvs när vi hade tillgång till väldigt lite information.

Vad göra när insikten kommer? Ett par alternativ:

  • Avblåsa projektet? En hel del projektmodeller föreskriver faktiskt detta. Men det görs sällan. Prestigeförlust, det felaktiga antagandet att redan förbrukade pengar bör påverka beslutet om nedläggning, och det faktum att projektet måste göras, kanske på grund av en lagändring, förhindrar nedläggning. Den som beslutar om nödstopp kommer att granskas mycket kritiskt. Om man inte beslutar något alls slipper man kanske kritik, så projektet bara fortsätter.
  • Förändra projektmålet? Man borde inkorporera de nya insikterna om hur effektmålen uppnås i nya projektmål. Men så som många projekt drivs är det väldigt svårt. Man har inga processer på plats för att förändra målen. Man kan till och med ha mängder med processer på plats för att förhindra förändring av målen.

Resultatet blir att förändringen inte sker. Projektet pågår, långt efter att man insett att det som projektet ska leverera inte är aktuellt. Så länge som strukturerna finns på plats som förhindrar förändring är det svårt att ändra tanke om vad som bör levereras.

Man kan inte styra mot vissa projektmål och mot vissa effektmål samtidigt. När som helst kan vi drabbas av insikten att något av dem måste förändras för att det andra ska vara oförändrat.

Agila metoder bygger på att kunna ta hand om den insikten. Tanken är att eftersom det är effektmålen som skapar värde så ska vi försöka styra mot dem, medan hypotesen om vad vi bör leverera förvandlas med tiden.

Vi försöker vara effektstyrda. Det är nyttan med det vi gör som är det viktiga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar