måndag 28 september 2015

Agila metoder för vanliga kontor

Sådär, då var en ny utbildning iordninggjord.

Många i olika kontorsjobb har sett folk använda den agila metoden Scrum och blivit inspirerade. Scrum är gjort för ett arbetslag som utvecklar mjukvara, men jag har varit med och utbildat i Scrum ett antal gånger för folk som inte alls sysslar med IT utan sysslar med försäljning, kommunikation, administrativa uppgifter, och annat vanligt kontorsarbete.

När jag inte bara fått utbilda utan även varit med och hjälpt till i införandet har jag hela tiden fått påminna om att deras situation inte alls liknar ett systemutvecklarlags:

"Nej, ni kanske inte ska ha sprintar (=tidsperioder då kravbilden ligger still) på två-tre veckor. Ni behöver nog jobba polyrytmiskt veckovis och månadsvis."

Nej, ni kan nog inte i dagsläget låta en hel grupp svärma runt samma ärende. Kan ni bilda par först och främst?"

"Leta inte efter en enda Scrum Product Owner (person som tar helhetsansvar för lagets prioriteringar). Tydliggör istället hur ni tänker ta ansvar för prioriteringen, och förankra den processen hos era intressenter inklusive er chef."

Resten av pusselbitarna i både Scrum och Kanban (en annan populär agil metod): förtydliga arbetsuppgiften innan man tar sig an den, coachande ledarskap utan mandat, synliggöra allt arbete på en tavla, dagliga synkmöten, gemensam snabb planering och uppföljning, förbättringsmöte där man tillsammans förändrar sin arbetsprocess, realistiska prognoser baserade på mätetal, minska samtidigt arbete för att öka genomströmningshastigheten, korta och väldigt effektiva möten som ersätter de långa och ineffektiva mötena, fokus på gruppens värdeutflöde snarare än beläggningsgrad, och alla andra små tekniker, DE är fortfarande relevanta.

Nu har jag alltså satt ihop en endagsutbildning i allt detta. Ett arbetslag som går utbildningen ska kunna komma igång. Jag har ännu inte bestämt några datum, men vill börja med att kolla hurpass stort intresset är. Vad säger ni?

1 kommentar: