onsdag 10 juni 2015

Jag vet varför jag gör det här

Jag vet precis varför jag gör det här.

I början av min systemutvecklarbana deltog jag i ett projekt som göra en enkel migrering av ett administrativt system. Men ingen hade frågat användarna om vilka aspekter av det gamla systemet som var de viktiga, så vi råkade - trots all god vilja, kunskap, och möda - att leverera ett system som gjorde användarna arga och frustrerade. Varje dag på jobbet.

Jag har varit i organisationer där hög svansföring och rätt kläder betytt mer än faktisk kompetens. Där duktiga människor farit illa och min egen självkänsla fått törnar av medicinsk valör.

Jag har sett folk utsatta för konstant stress, inte för att arbetet i sig är jobbigt, utan för att själva arbetsplatsens organisation håller alla - även chefen - i ett fängelse. Uppföljningsverktyg och befintliga rutiner och intrasslade mandat har blockerat all förbättring.

Jag har sett lönsamma och roliga ställen förvandlas till förlusttyngda och deprimerande arbetsplatser, bara för att någon fått för sig att försöka hålla nere en viss kostnad och inte sett hur den suboptimeringen helt förstört den produktiva strukturen (och på så sätt kostat många gånger mer).

Lean och agila metoder löser inte alla problem. Jag har sett lean och agila metoder införas, och att införandet har lett till både kaos och ännu mer toppstyre.

Men om man inför det som man ska (och det är inte så svårt att veta vad som är rätt sätt), så sätter metoderna fingret på de strukturella hinder till smidighet organisationen lider av. Metoderna erbjuder också verktyg för att ta bort de strukturella hindren, om bara mandatet att använda de verktygen finns.

Jag har sett folk få mer frihet, bli betraktade som dugliga och professionella människor snarare än heltidsekvivalenta resurser, och få bättre kontroll över sin egen situation. Jag har sett chefer som börjat se sina medarbetare på ett nytt sätt. Som minskat på detaljpillet.

Jag har sett rädsla försvinna och ersättas av förtroendefullt samarbete. Jag har sett kostnader sjunka. Jag har sett intäkter gå upp. Jag har sett kvaliteten öka tillsammans med arbetsglädjen. Jag har sett gladare kunder, snabbare hjälp, och möjlighet att hjälpa dem flera gånger så att det till slut blir helt rätt.

Och sett folk ta det lite lugnare samtidigt som de fått uträttat så mycket mer. Så jag vet precis varför jag gör det här.

(Länk till Arbetsmiljöverkets rapport. En tredjedel av all arbetsplatssjukdom har organisatoriska och sociala faktorer. Helt i onödan.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar