tisdag 31 mars 2015

Inre och yttre motivation

En individuell egenskap som mycket i agila metoder handlar om är motivation. Driften att göra något. Agila metoder handlar om att skapa värde, om vilka handlingar som är värdeskapande. Det väcker frågor om hur människor drivs att handla. Särskilt som vi arbetar med hög grad av delegering: att makten över hur arbetet bedrivs i så hög grad som möjligt släpps till golvet, till dem som står själva värdeskapandet närmast.

På ett sätt kan man säga att all motivation är inre. Det är processer i hjärnan som styr vårt handlande. Men hjärnan är komplex, med många delar som kan driva till handling. Det är till exempel skillnad på systemen som agerar rädslostyrt jämfört med systemen som agerar på längtan efter något. Vissa av systemen drivs lätt av yttre motivatorer som t ex hot om bestraffning och/eller löfte om belöning, medan andra system bygger på den inre lusten till något.

Att indelningen mellan yttre och inre motivatorer är meningsfull har man vetat länge. Self Determination Theory formulerades i mitten på 80-talet för att kartlägga hur den inre motivationen fungerar, och man fann att våra inre motivatorer (att man känner sig kompetent, att man känner sig fri att agera, samt att arbetet upplevs meningsfullt särskilt i socialt hänseende) förstörs av starka yttre motivatorer, antingen dessa handlar om hot om straff eller löfte om belöning.

Det är denna psykologiska teori som managementförfattaren Daniel Pink populariserade i sin bok Drive.

Man behöver inte känna till alla detaljer om hur yttre motivatorer förstör de inre, utan man kommer långt med att känna till att det råder ett motsatsförhållande här. Vi har ju nämligen lätt för att ta till yttre motivatorer när vi vill motivera varandra, och ska vi ägna oss åt självledarskap så duger inte det.

Det är dessutom ganska mycket som kan tjäna som yttre motivatorer utan att man alltid tänker på det. Inte bara tydliga yttre belöningar och hot, utan forskare har funnit att deadlines (Amabile, DeJong, och Lepper, 1976), för tydliga direktiv (Koestner, Ryan, Bernieri, och Holt, 1984), och konkurrenssituationer (Reeve och Deci, 1996) förstör den inre. Vi upplever dessa saker som kontrollerande, att det kränker vårt självbestämmande, och det förstör vår motivation.

För den som utöver detta vill lära sig mer kommer här lästips. Här finns t ex en webbplats om Self Determination Theory, och här ett paper av teorins grundare. Teorin som utforskar mer specifikt hur de yttre motivatorerna förstör de inre är en subteoribildning till SDT som kallas kognitiv evaluationsteori.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar