tisdag 10 februari 2015

Nästa prat?

Vi samlade ihop papprena. För tre veckor sedan beslöt vi oss för att prova veckoliga samplaneringsmöten för att kunna synka mellan avdelningarna och skapa en samlad och sedan ständigt uppdaterad bild av den faktiska arbetsbelastningen på hela enheten. Den bilden skulle sedan kunna användas för att förmå chefer och beställare att prioritera hårdare mellan ärendena.

Nu hade vi provat, och funnit att det fungerade. Vi beslöt att permanenta mötet som en del i vår arbetsgång.

"Vad blir nästa steg?" frågades det. Vi hade en lista: Skapa ett dokument som beskrev mötet, uppdatera bilden av belastningen, var och en behövde sitta på sin kammare och ta fram ett förslag till omprioritering som chefer och beställare skulle kunna förhålla sig till. Och jo, sedan förstås också kommunicera den uppdaterade bilden, kommunicera beslutet om mötet, och kommunicera våra förslag till omprioritering.

Det är det där sista, kommunikationen, som är det viktiga.

Det är så lätt att glömma bort att inget av det vi kallade "steg" ovan egentligen för processen en enda bit framåt. Inget förändras av någon enda aktivitet vars beskrivning börjar med "Jag ska sätta mig och ...". Arbetsprocesser handlar inte om vad vi gör på vår kammare. Arbetsprocesser handlar om vilka interaktioner folk har med varandra. Vi människor och våra samspel är viktigare än våra metoder och verktyg.

Om aktiviteten kan beskrivas på formen "Vi ska sätta oss och ..." har vi kommit ett steg längre. Då är vi igång och förändrar processen inom vår egen krets. Om aktiviteten kan beskrivas på formen "Vi ska sätta oss med dem där borta och ..." har vi äntligen påbörjat vår riktiga förändringsresa. Den där vi börjar påverka helheten, där vi börjar genomsyra den.

Så nästa gång ni frågar er: "Vad blir nästa steg?" (i sig en viktig coachande fråga, annars är det lätt att glömma bort att vi behöver göra konkreta nästa steg), så ställ även frågan: "Vad blir nästa prat?"

Fundera sedan: Vilka behöver prata med varandra för att något verkligen ska hända och förändras? Vilka grejer behöver vi göra på vår kammare innan för att få en bra kvalitet på pratet? Kan vi rensa bland de grejerna? Kan vi på det sättet få pratet att äga rum lite tidigare, så att inte processförändringen blir så seg och utdragen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar