torsdag 3 juli 2014

Samlingsinlägg: studier

Lite referenser till studier. Fylls på efterhand.

Referenserna om TPN och DMN längst ner.

Against multitasking Stanford 2009. Article.

Om ingrupper och utgrupper hos barn, och genetiskt överförbara svårigheter att hantera gruppdynamik: In-Groups and Out-Groups

Om hur subjektiva bedömningar och därtill hörande känslor motsvaras av aktivitetsmönster i OFC: popvetartikel, Chikazoe et al 2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar