tisdag 7 juli 2015

Agilt produktägarskap - ny kurs

Då har jag precis lagt sista handen vid min uppdaterade produktägarkurs. Kursen handlar om produktägarskapet. I Scrum antar man att bördan av hela produktägarskapet kan bäras av en enda person: The Scrum Product Owner. Men alltfler organisationer inser att man behöver sätta upp en riktig tvärfunktionell produktledning som kan väga samman alla perspektiven: de tekniska, ekonomiska, verksamhetsmässiga...

Den här kursen handlar om produktägarskapet som sådant, och passar både dig som ska arbeta som Scrum Product Owner, eller ingå i ett produktledningsteam, eller arbeta tillsammans med ett sådant team. Du lär dig:

  • Vad agilitet innebär i en större utvecklingsorganisation
  • Vilka mandat en produktägare behöver söka
  • Hur man strukturerar en backlogg utifrån olika sorters krav (verksamhetsmål, funktioner, möjliggörare, och begränsningar)
  • Hur man prioriterar utifrån väntekostnad ("Cost of Delay") och viktade korta jobb ("Weighted Shortest Job First")
  • Tekniker för att göra kostnads- och kalendertidsprognoser, både med hjälp av estimat och utan estimat då vi använder mätvärden och statistik istället.
  • Hur man säkerställer att leveransen möter allas behov och levererar nytta.

Kursen ges i samarbete med Informator. Anmäl ditt intresse dit eller till mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar